GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Magisteruppsatser >

En beskrivning av det okända. En studie om gestaltningen av Anonymous


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/36813

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_36813_1.pdf1822KbAdobe PDF
View/Open
Title: En beskrivning av det okända. En studie om gestaltningen av Anonymous
Authors: Eriksson, Edwin
Issue Date: 8-Sep-2014
Degree: Student essay
Series/Report no.: Examensarbete
D199
Keywords: Anonymous
aktivism
hacktivism
Framing theory
innehållsanalys
sociala rörelser
Abstract: Sammanfattning Syftet med den här uppsatsen är att genom en tudelad studie undersöka hur det globala fenomenet Anonymous framställs och gestaltas i svensk nyhetsmedia, jämfört med hur deras aktiva deltagare framställer rörelsen. Utifrån detta syfte konstruerades tre frågeställningar; Hur framställs Anonymous i svensk nyhetsmedia? Hur framställs Anonymous av sina aktiva deltagare? På vilka sätt överensstämmer respektive skiljer sig dessa framställningar åt? Material Då uppsatsen innehåller en t... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/36813
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011