GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Magisteruppsatser >

Ett motvilligt äktenskap? En studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/36812

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_36812_1.pdf772KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ett motvilligt äktenskap? En studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister.
Authors: Eklund, Malena
Issue Date: 8-Sep-2014
Degree: Student essay
Series/Report no.: Examensarbete
D198
Keywords: PR-konsulter
journalister
relationer
demokrati
kommunikation
samtalsintervju
Abstract: Sammanfattning Detta är en Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap som ska undersöka relationen mellan PR-konsulter och journalister med hjälp av den kvalitativa metoden samtalsintervjuer. Mina frågeställningar lyder som följer: Vilka är deras vanligaste arbetsuppgifter? Hur ser respondenterna på relationerna mellan PR-konsulterna och journalisterna? Bör relationen förbättras och skulle det i så fall vara till fördel för samhället? Om det skulle behövas, går det att se vilka mö... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/36812
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011