GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Neuroscience and Physiology / Inst för neurovetenskap och fysiologi >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för neurovetenskap och fysiologi >

Non-stimulant interventions in ADHD


Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.handle.net/2077/36752

Bifogade filer i denna post:

Fil Beskrivning StorlekFormat
gupea_2077_36752_7.pdfAbstract100KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_36752_9.pdfThesis frame1093KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_36752_15.pdfErrata13KbAdobe PDF
Visa/Öppna
Titel: Non-stimulant interventions in ADHD
Författare: Johnson, Mats
E-post: mats.johnson@gnc.gu.se
Utgivningsdatum: 19-sep-2014
Universitet: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy
Institution: Institute of Neuroscience and Physiology. Department of Psychiatry and Neurochemistry
Delarbeten: Johnson M, Östlund S, Fransson G, Kadesjö B, Gillberg C (2009). Omega-3/Omega-6 Fatty Acids for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. A Randomized Placebo-Controlled Trial in Children and Adolescents. Journal of Attention Disorders 12, 394–401.
VISA ARTIKEL


Johnson M, Månsson J-E, Östlund S, Fransson G, Areskoug B, Hjalmarsson K, Landgren M, Kadesjö B, Gillberg C (2012). Fatty acids in ADHD: plasma profiles in a placebo-controlled study of Omega 3/6 fatty acids in children and adolescents. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders 4, 199-204.
VISA ARTIKEL


Johnson M, Cederlund M, Råstam M, Areskoug B, Gillberg C (2010). Open-Label Trial of Atomoxetine Hydrochloride in Adults with ADHD. Journal of Attention Disorders 13, 539-545.
VISA ARTIKEL


Johnson M, Östlund S, Fransson G, Landgren M, Nasic S, Kadesjö B, Gillberg C, Fernell E (2012). Attention deficit/ hyperactivity disorder with oppositional defiant disorder in Swedish children – an open study of Collaborative Problem Solving. Acta Paediatrica 101, 624- 630.
VISA ARTIKEL

Datum för disputation: 2014-10-03
Disputation: Fredagen den 3 oktober 2014, kl. 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3
Examinationsnivå: Doctor of Philosophy (Medicine)
Publikationstyp: Doctoral thesis
Nyckelord: Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Omega 3/6
Plasma Fatty Acids
Atomoxetine
Collaborative Problem Solving
Sammanfattning: Aim: The overall aim of the thesis was to study alternative non-stimulant treatments for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children, adolescents and adults. Method: The thesis includes four studies referring to three different treatment trials. Study 1: Randomized double-blind placebo-controlled trial of Omega 3/6 fatty acids (Equazen eyeq) treatment of ADHD in children and adolescents. Study 2: Changes in plasma fatty acid profiles in the Omega 3/6 trial, and comparison wit... mer
ISBN: 978-91-628-9121-3
URI: http://hdl.handle.net/2077/36752
Samling:Doctoral Theses from Sahlgrenska Academy
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

 

 

© Göteborgs universitet 2011