GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
School of Design and Crafts / Högskolan för design och konsthantverk (HDK) (-jun 2012) >
Articles, Book chapters, Conference papers / Artiklar, bokkapitel, konferensbidrag >

Det synliga. Samtida svensk fotografi


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/36659

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_36659_1.pdfDet synliga - inlaga3965KbAdobe PDF
View/Open
Title: Det synliga. Samtida svensk fotografi
Other Titles: The Visible. Contemporary Swedish Photography
Editors: Höglund, Jessica
Jensner, Magnus
Östlind, Niclas
Issue Date: 2014
Extent: 190
Publication type: book
Publisher: Bokförlaget Arena
Organization: Boken är producerad i anslutning till utställningen Det synliga. Samtida svensk fotografi på Artipelag 7 februari–11 maj 2014
Keywords: fotohistoria
Abstract: Under de senaste decennierna kan man skönja fotografiets förvandling från ett dokumentärt svartvitt medium, med ett givet förhållande till verkligheten, till ett uttalat konstfotografi med en iscensättning av flera olika verklighetsnivåer som gränsar till ren fiktion. Det har varit ett av de viktigaste paradigmskiftena i vårt samtida konstliv. Omvandlingen har gått snabbt, inte minst genom att marknaden har ansett fotografiet vara den ekonomiskt mest dynamiska konstformen i samtiden. Paradigm... more
ISBN: 978-91-7843-419-0
Description: Utställningen ingår som en del i Niclas Östlinds doktorsavhandling i fotografi vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
URI: http://hdl.handle.net/2077/36659
Appears in Collections:Articles, Book chapters, Conference papers / Artiklar, bokkapitel, konferensbidrag

 

 

© Göteborgs universitet 2011