GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik : >
Kandidatuppsatser/Högskolan för scen och musik >

Att spela utan att tänka eller värdera


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/36560

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_36560_1.pdfMain article446KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_36560_2.movVideo recording995280KbVideo QuicktimeView/Open
gupea_2077_36560_3.movVideo recording370148KbVideo QuicktimeView/Open
gupea_2077_36560_4.movVideo recording435850KbVideo QuicktimeView/Open
gupea_2077_36560_5.movVideo recording2370183KbVideo QuicktimeView/Open
Title: Att spela utan att tänka eller värdera
Authors: Hjalmarsson, Johan
Issue Date: 5-Aug-2014
Degree: Student essay
Abstract: Detta arbete går ut på att jag, i ett antal improvisationer, undersöker möjligheten att spela utan att tänka på, reflektera över eller värdera det jag spelar. De frågor och funderingar jag kommer att utgå ifrån är: * Kan jag spela utan att reflektera över detta jag spelar? * Kan jag spela utan att värdera det jag spelar? * Hur påverkar dessa försök och förhållningssätt mitt musicerande i olika spelsituationer? Dessa frågor försöker jag besvara genom att med olika ramar och utgångspunkter göra u... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/36560
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011