GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi >
Magisteruppsatser >

QR-kod och videoinstruktioner: ett mobilt lärande i industrin


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/36387

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_36387_1.pdf724KbAdobe PDF
View/Open
Title: QR-kod och videoinstruktioner: ett mobilt lärande i industrin
Other Titles: QR Codes and Video Instructions: Mobile Learning in an Industrial Setting
Authors: Blom, Erica
Issue Date: 2-Jul-2014
Degree: Student essay
Series/Report no.: 1651-4769
2014:068
Abstract: Syftet med magisteruppsatsen är att undersöka om filminstruktioner ur ett pedagogsikt hänseende är bättre eller åtminstone upplevs som bättre än andra typer av instruktioner. För att få svar på det har mina frågeställningar varit: Hur fungerar utbildningsfilm kopplat till QR-kod i industrin som verktyg för lärande? Hur upplever arbetarna olika typer av instruktioner? Vad krävs för att filmade instruktioner kopplade till QR-kod ska fungera som ett medel för lärande i industrin? Hur ser arbetarna ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/36387
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011