GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Kollektiv stöttning i samtal mellan inlärare av svenska som främmandespråk


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/36070

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_36070_1.pdf247KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kollektiv stöttning i samtal mellan inlärare av svenska som främmandespråk
Authors: Pettersson, Joel
Issue Date: 23-Jun-2014
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: kollektiv stöttning
kommunikativa strategier
svenska som främmandespråk
Abstract: Syftet med studien är att undersöka förekomster av kollektiv stöttning i samtal mellan inlärare som studerar svenska som främmandespråk. Undersökningsmaterialet består av inspelningar av två grupper som löser en didaktisk uppgift. Deltagarna studerar samtliga svenska som främmandespråk i Frankrike och har alla franska som förstaspråk. Grupperna har dock olika lång erfarenhet av svenskstudier. Uppsatsens frågeställningar är följande: Förekommer kollektiv stöttning vid lösningarna av uppgifterna ... more
Description: Interdisciplinärt arbete, SSA133, 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: Vt 2014 Handledare: Ann-Christine Randahl
URI: http://hdl.handle.net/2077/36070
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011