Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Maria
dc.contributor.authorJohansson, Jenny
dc.date.accessioned2014-06-11T07:47:58Z
dc.date.available2014-06-11T07:47:58Z
dc.date.issued2014-06-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35993
dc.description.abstractBakgrund och problem: Regionservice är en del av Västra Götalandsregionen vars uppgift är att tillhandahålla regionen med olika tjänster. En av tjänsterna som erbjuds är Restaurang och Café, vilken årligen går med förlust. Organisationsmål tenderar att alltmera konfliktera med varandra, särskilt i en offentlig organisation där fler intresseområden ska beaktas. Miljö- och sociala frågor får allt mer fokus i samhället och därför kan organisationer inte enbart ta hänsyn till sina ekonomiska mål längre. Därav blir det svårare för organisationer att uppnå alla sina mål. Problemet innefattar hur målen ska prioriteras och avvägas mot varandra för bästa möjliga utfall, både för organisationen och för samhället. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur satta organisationsmål prioriteras och avvägs mot varandra på fyra organisationsnivåer inom ett servicedistrikt i sektionen Restaurang och Café. Metod: Syftet undersöktes med både ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt: semi-strukturerad intervju och enkätstudie. Totalt undersöktes nio respondenter. Genom ett abduktivt tillvägagångssätt prövades enkätstudiens utfall i två modeller: Sustainable Balanced Scorecard och Målprogrammering. Därefter jämfördes modellernas utfall mot intervjuns. Resultat och slutsats: Utfallet av SBSC och Målprogrammering skiljer sig från vad som sades i intervjuerna. I intervjuerna prioriterades målet Budget i balans högst. I SBSC hade Produktivitetsperspektivet högst prioritering, vars tillhörande mål: Säkerställa effektiva processer inom produktion och service hade högst prioritet även i Målprogrammeringen. Slutsatsen är att målen, dess innebörd och hur man kan arbeta för att nå dem behöver förmedlas bättre och mer enhetligt i organisationen. Enligt den här studien är SBSC inte till hjälp för Regionservice, men Målprogrammering kan vara användbart för ändamålet. Studien har bidragit till förståelse för hur verksamhetsstyrning och dess modeller kan vara användbart i ekonomistyrning.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningsv
dc.relation.ispartofseries13-14-47sv
dc.subjectKonfliktrelaterade mål, Matsvinn, Målprogrammering, Offentlig sektor, Organisationsnivåer, SBSCsv
dc.titleMål i samverkan och konflikt -En fallstudie hur prioritering och avvägning påverkar Regionsservices organisationsnivåersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record