GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
PIL-rapporter >

Att skriva är att delta i en dialog. Ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35974

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35974_1.pdf418KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att skriva är att delta i en dialog. Ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet.
Authors: Wahlandt, Anette
Issue Date: 12-Jun-2014
Extent: 32
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.
Organization: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).
Series/Report no.: PIL-rapport
2014:01
Keywords: språkhandledning
skrivprocess
responsmodell
kamratbedömning
seminarieform
högskolepedagogik
Abstract: Skrivande är en central aktivitet inom högskolan, men att utveckla sitt skriftspråk upplevs ofta som svårt, mödosamt och ensamt (Ask, 2007). Syftet med det utvecklingsprojekt som redogörs för i denna rapport har varit att utveckla arbetssätt och seminarieformer som kan bidra till att utveckla studenternas arbete med text och skrivande inom ramen för kurser. I rapporten redogörs för två delprojekt. Delprojekt 1 har fokus på skrivande och respons, delprojekt 2 har fokus på litteraturseminarier ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/35974
Appears in Collections:PIL-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011