GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
CFK Centre for Consumer Science / Centrum för konsumtionsvetenskap >
CFK-rapport >

Livspussel med utmaningar. Tolv svenska barnfamiljers berättelser om mat och hälsa.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35929

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35929_1.pdfReport764KbAdobe PDF
View/Open
Title: Livspussel med utmaningar. Tolv svenska barnfamiljers berättelser om mat och hälsa.
Authors: Johansson, Barbro
Ossiansson, Eva
Issue Date: 2014
Extent: 89 sidor
Publication type: report
Publisher: Centrum för konsumtionsvetenskap
Series/Report no.: CFK-rapport
2014:01
Keywords: mat
hälsa
barnfamiljer
Abstract: I kapitel 1 beskrivs projektet och de teorier och metoder som använts. Den kvalitativa studien baseras på besök i tolv barnfamiljer, där vi genom intervjuer, foton, kvitton, collage och målningar skapade oss en bild av familjernas matvardag. Att intervjua föräldrar och barn var för sig gav möjlighet till olika perspektiv på de frågor vi ställde och genom att vi återkom till varje familj tre gånger kunde vi få en fördjupning av frågeställningarna. Kapitel 2 tar sin utgångspunkt i den vardagliga f... more
ISSN: 1653-7491
URI: http://hdl.handle.net/2077/35929
Appears in Collections:CFK-rapport

 

 

© Göteborgs universitet 2011