Show simple item record

dc.contributor.authorHerrlund, Catrinsv
dc.contributor.authorBelcaid, Sofiasv
dc.date.accessioned2014-05-28T11:05:14Z
dc.date.available2014-05-28T11:05:14Z
dc.date.issued2014sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35863
dc.description.abstractSammanfattning: Studien syftar till att undersöka hur ämnesintegrering kan gå till med hjälp av storyline-metoden i Sverige och Skottland. Det kan innebära ett problem att det saknas riktlinjer från Skolverket om ämnesintegrering och lärare kan ha liten erfarenhet om ämnesintegrerande undervisning och metoder. Ämnesintegrering ligger på både lärare och rektors ansvar att inkludera i undervisningen i svensk skola enligt den svenska läroplanen Lgr11. Storyline är en beprövad metod för att få till stånd ämnesintegrering. Studiens frågeställningar är 1. Hur arbetar lärare med ämnesintegrering inom storyline-metoden? 2. Vilken ämnesintegrering sker i storyline-metoden? 3. Hur kan lärande synliggöras med hjälp av storyline-metoden? Intervju har använts som metod för att besvara frågeställningarna då studien syftat till att ta reda på respondenternas erfarenheter. Fyra lärare i Sverige och Skottland har intervjuats. Studien har visat att ämnesintegrering kan gå till på mer än ett sätt inom storyline-metoden. Vidare forskning skulle kunna undersöka storyline-metoden närmare för att exempelvis ta reda på om och hur den gynnar elevers kunskapsutveckling.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectStorylinesv
dc.subjectämnesintegreringsv
dc.subjectinterdisciplinary leasv
dc.titleAliens, vimplar och äppelpaj – Hur fyra lärare undervisar ämnesintegrerat med hjälp av storyline-metodensv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record