GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Systematiska kunskapsöversikter; 6. Epidemiologiskt påvisade samband mellan Parkinsons sjukdom och faktorer i arbetsmiljön


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35819

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35819_1.pdf848KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 100 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Systematiska kunskapsöversikter; 6. Epidemiologiskt påvisade samband mellan Parkinsons sjukdom och faktorer i arbetsmiljön
Authors: Gunnarsson, Lars-Gunnar
Bodin, Lennart
Issue Date: 2014
Extent: 79s
Publication type: report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa; Vetenskaplig skriftserie
2014;48(1)
Keywords: parkinson
ISBN: 978-91-85971-50-3
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/35819
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011