GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Rapporter AMM GU (2010-) >

God ljudmiljö i skola - beskrivning av rumsakustik före och efter åtgärdsprogram


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35769

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35769_1.pdf813KbAdobe PDF
View/Open
Title: God ljudmiljö i skola - beskrivning av rumsakustik före och efter åtgärdsprogram
Authors: Larsson, Pontus
Issue Date: 2011
Extent: 25s
Publication type: report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Rapportserie AMM Göteborgs universitet
2011:7
ISBN: 978-91-978916-9-1
URI: http://hdl.handle.net/2077/35769
Appears in Collections:Rapporter AMM GU (2010-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011