GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Rapporter AMM GU (2010-) >

God ljudmiljö i förskola - samband mellan ljudmiljö, hälsa och välbefinnandeföre och efter åtgärdsprogram


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35765

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35765_1.pdf3515KbAdobe PDF
View/Open
Title: God ljudmiljö i förskola - samband mellan ljudmiljö, hälsa och välbefinnandeföre och efter åtgärdsprogram
Authors: Persson Waye, Kerstin
Agge, Agneta
Lindström, Fredric
Hult, Marie
Issue Date: 2011
Extent: 62s
Publication type: report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Rapportserie AMM Göteborgs universitet
2011:2
Abstract: Höga ljudnivåer är ett vanligt förekommande problem i förskolor och skolor. I Mölndals stad planerades en rad åtgärder för att minska ljudnivåerna i förskolor och skolor och vi fick tillfälle att vetenskapligt utvärdera effekterna av dessa åtgärder. Utvärderingen avsåg effekter på barns och personals hälsa och välbefinnande samt inverkan på ljudnivåer och rumsakustik. Denna rapport beskriver studier gjorda i förskolan. Flertalet mätmetoder som använts har utvecklats eller vidareutvecklats inom p... more
ISBN: 978-91-978916-5-3
URI: http://hdl.handle.net/2077/35765
Appears in Collections:Rapporter AMM GU (2010-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011