GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk >

”eftersom jag har två språk” Språkbruk bland svensktalande ungdomar i Europa


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35684

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35684_1.pdfInlaga ROSA 191323KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_35684_2.pdfOmslag ROSA 19930KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”eftersom jag har två språk” Språkbruk bland svensktalande ungdomar i Europa
Authors: Rydenvald, Marie
Editors: Tingsell, Sofia
Johansson Kokkinakis, Sofie
Issue Date: 2014
Extent: 122
Publication type: licentiate thesis
report
Publisher: Institutet för svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA)
19
Keywords: multilingualism
language use
L1
mother tongue
Swedish
TCK
Heritage Language
elite
bilingualism
domain theory
super-diversity
linguistic profiling
Abstract: I takt med den ökande globaliseringen blir det allt vanligare att barn och ungdomar växer upp i flera länder och talar flera språk. I licentiatuppsatsen undersöks den rapporterade språkanvändningen bland flerspråkiga ungdomar med svensk anknytning i Europa. De 126 informanterna i undersökningen bor utanför Sverige, deltar i svenskundervisning och ses inte sällan som utlandssvenskar, TCK (Third Culture Kids) och elittvåspråkiga. Analysen baseras på en eklektisk sociolingvistisk teoriram med ett p... more
ISSN: 1403-1353
Description: Licentiatuppsats i utbildningsvetenskap med inriktning på humaniora Forskarskolan CUL och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet Granskare: Kamilla György-Ullholm, Stockholms universitet Examinator: Roger Källström
URI: http://hdl.handle.net/2077/35684
Appears in Collections:ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk

 

 

© Göteborgs universitet 2011