GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

"Vi är mitt i smeten". En fallstudie av gymnasieskolans Introduktionsprogram


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35619

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35619_1.pdf266KbAdobe PDF
View/Open
Title: "Vi är mitt i smeten". En fallstudie av gymnasieskolans Introduktionsprogram
Authors: Rydberg, Sara
Issue Date: 10-Apr-2014
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT13-IPS-29 SPP600
Keywords: introduktionsprogrammen
organisering
stöd
särskilt stöd
Abstract: Höstterminen 2011 infördes Introduktionsprogrammen (IM) i den svenska gymnasieskolan och ersatte då Individuella programmet som var till för de elever som under sin grundskoletid inte nått behörighet att söka till ett nationellt program. IM består av fem inriktningar och kan läggas upp på olika sätt när det kommer till teoretiska ämnen, praktik och studier på de nat-ionella programmens kurser. Syftet i denna studie är att beskriva hur en gymnasieskola orga-niserar undervisningen och hur stöd och... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/35619
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011