GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Working papers >

Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35535

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35535_1.pdf395KbAdobe PDF
View/Open
Title: Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar
Authors: Arman, Rebecka
Bergström, Ola
Issue Date: 27-Mar-2014
Extent: 39 s.
Publication type: report
Series/Report no.: FE-reports
2014-421
Keywords: detaljhandeln
uppsägningar
förändringsledarskap
restructuring
retail
omställningsstöd
omställning
Abstract: Denna studies övergripande syfte är att bidra med ökad kunskap om konsekvenserna av strukturomvandling inom detaljhandeln, när det gäller uppsägningar och omställningsarbete. Rapporten återger resultaten av en första delstudie som beskriver och analyserar varför och hur företag i detaljhandeln genomför uppsägningar. För att undersöka omställningsarbetet har vi genomfört intervjuer i ett urval av 15 företag inom detaljhandeln som genomgått förändringar och sagt upp personal. Resultaten av anal... more
ISSN: 1403-3704
URI: http://hdl.handle.net/2077/35535
Appears in Collections:Working papers

 

 

© Göteborgs universitet 2011