GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Publikationer från Humanistiska fakulteten >
Rapporter >

Medicinsk humaniora vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet: en rapport


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35509

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35509_1.pdfReport1095KbAdobe PDF
View/Open
Title: Medicinsk humaniora vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet: en rapport
Authors: Kardemark, Wilhelm
Editors: Sigurdson, Ola
Issue Date: 2014
Extent: 68
Publication type: report
Organization: Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
Abstract: I ett landskap för högre utbildning och forskning som är statt i förändring ställs allt större krav på de akademiska disciplinerna att visa sin relevans för samtida samhällsutmaningar. Ett av de områden som tydliggör relevansen hos humaniora är vad som kommit att kallas ”medicinsk humaniora”. Den här rapporten, som kommit till på ett initiativ av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet, har som syfte att beskriva hur medicinsk humaniora som område kommit att utvecklas, h... more
ISBN: 978-91-981763-0-8
Description: Göteborgs universitet Humanistiska fakulteten Box 200 405 30 Göteborg Telefon: 031-786 0000 E-post: info@hum.gu.se Webbplats: http://www.hum.gu.se
URI: http://hdl.handle.net/2077/35509
Appears in Collections:Rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011