GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Kandidatuppsatser (IPS) >

Flippade klassrum, film eller pecha-cucha. En kvalitativ undersökning om hur elever i en åk 8 prövar nya arbetssätt i digital miljö


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35465

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35465_1.pdf802KbAdobe PDF
View/Open
Title: Flippade klassrum, film eller pecha-cucha. En kvalitativ undersökning om hur elever i en åk 8 prövar nya arbetssätt i digital miljö
Authors: Bäckner, Anders
Issue Date: 20-Mar-2014
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats
HT12-IPS-04 U/V VAL LAU925
Keywords: flipped classrooms
lärande
multimodial
IKT
Abstract: Syfte: Att tillsammans med elever i åk 8, pröva och värdera ett nytt arbetssätt. Frågeställningarna är: • Ökar ett nytt arbetssätt elevernas lust att lära? • Känns undervisningen mer meningsfull med ett nytt arbetssätt? • Förändras lärarrollen och i så fall på vilket sätt? Teori: Lärande sker i samspel och i kommunikation med andra, lärande är en aktiv handling, där den som lär presenterar sitt lärande på olika sätt, genom olika teckenskapande aktiviteter. Kompetens inom IKT och användan... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/35465
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011