Now showing items 1-20 of 69

  • Koleraepidemin i Gärdhems socken år 1834 – Bakgrund, omfattning och spridningsmönster 

   Gustafsson, Stefan (2005-01-01)
   Mänskligheten drabbas med jämna mellanrum av olika dödsbringande sjukdomar, som sprids över hela världen. Mellan åren 1346 och 1720 drabbades t.ex. Europas befolkning av 60-70 pestepidemier, vilka orsakade många miljoner ...
  • Kolonisationen av Karlskoga. Bebyggelse och befolkning 1540–1620 

   Andersson, Martin (2010)
   yftet med föreliggande uppsats är att redogöra för bebyggelsen och befolkningen i Karlskogaområdet under perioden 1540–1620. Målet med uppsatsen är att undersöka hur antalet hushåll förändras under perioden, hur många ...
  • Känslor, Narration och Hegemoni Olika perspektiv på diskussionen om Marija Gimbutas´teorier 

   Larsson, Helena (2015-11-09)
   Argumenten i debatten om Marija Gimbutas och hennes forskning har löpt i ungefär samma banor de senaste 20-30 åren och jag har försökt utvinna ny kunskap ur materialet, som omfattat arkeologiska verk, artiklar, recensioner ...
  • SLAGEN KVARTS I GRAVKONTEXTER – Ett konstruktionsmaterial eller en bit av en eskatologisk föreställningsvärld ? 

   Guldbog, Beatrice (2015-11-16)
   This essay discusses the problems concerning worked quartz in grave contexts during the Bronze Age and the Iron Age in Scandinavia. The aim is to get a better understanding about the ritual praxis of quartz found in graves. ...
  • Den lokala makten - en jämförande studie av byggnadsskicket på befästa småländska huvudgårdar 

   Melin, Per (2016-02-25)
   This is an attempt to find common features between six manors from the Middle Age in Småland. They are all fortified by means of an isolated location on islands and islets. This was a social centre where local lordship was ...
  • Amalia Redec Beroende och frihet i ett borgerligt kvinnoöde 

   Bendz, Hanna (2016-04-05)
   Denna uppsats behandlar tonsättaren Amalia Redecs (1812-1885) liv och verksamhet. Fokus har dels varit att placera hennes kompositioner i en musikhistorisk kontext. Hon skrev sånger med pianoackompanjemang i salongsmusikalisk ...
  • Kris, hållbarhet och samhällsförändring Några centralplatser i Skandinavien under yngre järnåldern 

   Corlin, Claes (2017-09-13)
   Natural disasters may challenge the sustainability of societies. This Third Semester essay in Archaeology deals with some central sites in Scandinavia during the Migration Period (c. AD 400—600). The research question is ...
  • Lust och Lägersmål En studie av sedlighetsbrott i 1750-talets Göteborg 

   Carlesson, Jens (2018-02-13)
   Sexualhistoria har ofta koncentrerat sig på landsbygden då källmaterialet där är mer lättöverskådligt på grund av de lägre befolkningstalen. Då det har fokuserats på städer har det mestadels varit 1800-talets städer som ...
  • Museiutställningar i Sverige - ur ett mångkulturellt perspektiv 

   Sonesson, Verdandi (2018-08-06)
   This essay deals with the cultural policy that are central for the politics in Sweden today. The Swedish population are of varied cultural backgrounds and this political guideline aims to unite the population through the ...
  • De dödas gåvor 

   Gabrielsson, Marianne (2018-08-06)
   This study examines 15 selected Mesolithic graves in Skateholm I & II and Tågerup, focusing on the grave-gifts. The aim is to discuss and problematise the roles and functions of these gifts, to reach a more substantial ...
  • Bergen såg jag vittra i tidernas lek 

   Kvarfordt, Sara (2018-09-26)
   In this dissertation, rock art from three rock carving sites, Ekenberg, Himmelstalund and Hageby, in Norrköping are analyzed in search of traces of weathering through digital documentation techniques such as Structure from ...
  • Konsten att datera en åker 

   Hjälmdahl, Nils-Henrik (2018-10-02)
   The purpose is to map the agricultural development Jönköping’s Län, based on empirical differences in the construction of agricultural rock mounds based on carbon dating. It consists of two parts: an evaluation of the ...
  • pXRF analys utförd på förhistorisk keramik 

   Plogell, Michael (2018-11-13)
   This thesis analyses finds of pottery from the late Bronze and early Iron ages found in Gothenburg. The pottery chosen are from the locations Angered 5, Angered 20 and Angered 59. The thesis presents how different parts ...
  • Det Hotade Kulturarvet i Irak och Syrien 

   Gustavsson, Elin (2018-11-13)
   This thesis could be seen as a compilation and problematization of the research that has been done on the subject through a comparative and analysing study of secondary literary sources, all ...
  • Arkeologi som Nationalism: Den dolda Politiken. 

   Andersson, Adam (2019-01-24)
   This text is written with the purpose to both enlighten, as well as to discuss the subject of nationalism within the field of archaeology. What role has archaeology played when it comes to the creation of the modern state? ...
  • Genus på museiutställningar En studie om hur kvinnor och män gestaltas på Göteborgs Stadsmuseum 

   Swanson, Pernilla (2019-01-31)
   The purpose of this paper is to analyse and discuss three historical exhibitions from the Museum of Gothenburg on how women and men are represented. A comparative analysis method was used together with a gender perspective ...
  • Stridsyxekulturens uppkomst i Sverige 

   Petersson, Annika (2019-02-20)
   The world is getting more and more technical, science has transformed everyday life as well as our workplaces, the same goes for archaeology. This paper is analysing how older theories are comparative to studies where DNA ...
  • I sommar går jag till Frälsaren 

   Bendz, Hanna (2019-04-09)
   Evangeliska Brödraförsamlingen under 1700-talet befinner sig i ett gränsland mellan muntlig och skriftlig kultur och kan sägas utgöra en brygga till romantiken. Församlingsmedlemmarna skrev (och skriver än idag) levnadslopp, ...
  • Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria? 

   Södling, John (2019-04-17)
   Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair ...
  • Hällristningar och graffiti ur ett flerdimensionellt perspektiv 

   Nordström, Willie (2019-06-18)
   This essay compares Scandinavian rock carvings, from the bronze age (1700-500 BC) with modern day graffiti. The rock carvings are found in northern parts of Bohuslän and western parts of Västra Götaland on the Swedish west ...