Recent Submissions

 • Mosslikens liv och död Encounters i norra Europa under förromersk järnålder 

  Gabrielsson, Marianne (2020-01-21)
  Abstract The purpose is to examine 17 bog bodies in the north-west of Europe, from the perspective of encounters. All bog bodies are considered as deviants from the social consensus. Focus will be on clothing, hair ...
 • Lust och plåga 

  Persson, Eva (2019-10-16)
  Kvinnliga hämnare är vanligt förekommande i grekiska tragedier. I uppsatsen görs en analys av tre kvinnliga hämnare, Medea, Klytaimnestra och Elektra, vad avser deras känslor, drivkrafter, makt och agerande beträffande d ...
 • Vem hyllas i romerska laudationes riktade till kvinnor? 

  Wilke, Stina (2019-06-26)
  In this thesis I will discuss questions concerning the possibilities for women to reach power and influence. My investigation is based on Roman funeral speeches laudationes and adressed to five women, Popilia, Julia, ...
 • ”liksom Cato om Cartagos murar”: Erfarenhet och förväntan i Samfundet I.I: Judiska Intresset 1841–1875 

  Carlesson, Jens (2019-06-24)
  This thesis examines the secret Samfundet I.I: Judiska Intresset (Society I.I: the Jewish Cause) which was founded in 1841 in Stockholm and opened a chapter in Gothenburg the same year. Its goal was to fight for emancipation ...
 • Herrschaftswissen i det svenska atomprogrammet 1945 – 1972 

  Hill, Niklas (2006)
  Uppsatsen behandlar de maktförhållanden som rådde när Sveriges atomprogram implementeras. Undersökningen sker utifrån begreppet herrschaftswissen som inlånas ur det tyska språket. Ordet herrschaftswissen betecknar kunskaper ...