GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer >
Opuscula Romanica >

Le Dévoilement d’autrui dans les oeuvres littéraires. Aspects littéraires et juridiques


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35251

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35251_1.pdfLicentiate thesis884KbAdobe PDF
View/Open
Title: Le Dévoilement d’autrui dans les oeuvres littéraires. Aspects littéraires et juridiques
Other Titles: Litterära och juridiska aspekter av att skildra verkliga personer i litterära verk
Authors: Tresch, Nathalie
Editors: Sörman, Richard
Issue Date: 2013
Extent: 132
Publication type: licentiate thesis
Publisher: Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer
Series/Report no.: Opuscula romanica
6
Abstract: I Frankrike, men även i andra länder, har under senare tid problematiken med litterära verk som skildrar privata förhållanden, till synes relaterade till verkliga personer, allt oftare aktualiserats i såväl media som rättsprocesser. Föreliggande studie syftar till att analysera vad som sker då en person, som anser sig ha fått privatlivets helgd kränkt i ett litterärt verk, drar författare och förlag inför domstol. Problematiken involverar konfrontationen mellan två grundläggande rättigheter: å e... more
ISBN: 978-91-981198-1-7
ISSN: 1652-9545
Description: Comité de rédaction: Andrea Castro Ingmar Söhrman
URI: http://hdl.handle.net/2077/35251
Appears in Collections:Licentiatuppsatser / Institutionen för språk och litteraturer
Opuscula Romanica

 

 

© Göteborgs universitet 2011