GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-) >

Ramar och konstruktioner – en kärlekshistoria


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35145

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35145_1.pdf755KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ramar och konstruktioner – en kärlekshistoria
Authors: Ehrlemark, Anna
Issue Date: 2014
Extent: 33
Publication type: report
Publisher: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Series/Report no.: GU-ISS
2014-01
Keywords: ramsemantik
konstruktionsgrammatik
frasnät
konstruktikon
FrameNet
ram
konstruktion
Abstract: Uppsatsen undersöker kopplingar mellan två språkresurser under utveckling, ramsemantikens frasnät och konstruktionsgrammatikens konstruktikon. Medan frasnät är databaser av semantiska ramar som beskriver lexikala enheters betydelse och semantiska valens, är konstruktikon databaser av konstruktioner som beskriver enskilda konstruktioners särdrag med avseende på form, betydelse och funktion. Syftet med att koppla samman de två resurserna är att ytterligare bidra till systematiseringen och f... more
ISSN: 1401-5919
URI: http://hdl.handle.net/2077/35145
Appears in Collections:GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011