Den konstnärliga forskningen behöver doktorandernas, praktikernas perspektiv som komplement till administratörernas mer anonyma epistlar. Urvalet av författare till denna antologi fick avgöras av en objektiv slump av den nyckfulla, isländska vulkanen Eyjafjallajökull. Allt flyg över Europa ställdes in och doktoranderna bokade plats på en färja mellan Rostock och Trelleborg. För att fördriva tiden improviserades ett seminarium om konstnärlig forskning.

Recent Submissions