GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Health and Care Sciences / Inst för vårdvetenskap och hälsa >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34845

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34845_3.pdfCover169KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_34845_9.pdfAbstract169KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_34845_10.pdfThesis frame1635KbAdobe PDF
View/Open
Title: Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård
Authors: Arvidsdotter, Tina
E-mail: tina.arvidsdotter@vgregion.se
Issue Date: 20-Mar-2014
University: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy
Institution: Institute of Health and Care Sciences
Parts of work: I. Arvidsdotter T, Marklund B, Kylén S, Taft C, Ekman I. Understanding persons with psychological distress in primary health care. Submitted

II. Arvidsdotter T, Marklund B, Taft C. Effects of an integrative treatment, therapeutic acupuncture and conventional treatment in alleviating psychological distress in primary care patients - a pragmatic randomized controlled trial. BMC complementary and alternative medicine 2013, 13(1):308.
VIEW ARTICLE


III. Arvidsdotter T, Marklund B, Taft C. Quality of life and sense of coherence after integrative treatment, therapeutic acupuncture and conventional treatment in patients with psychological distress in primary care - secondary analyses from a pragmatic randomized controlled trial. Manuscript

IV. Arvidsdotter T, Marklund B, Taft C. Six-month effects of integrative treatment, therapeutic acupuncture and conventional treatment in alleviating psychological distress in primary care patients - follow up from an open, pragmatic randomized controlled trial. Submitted
Date of Defence: 2014-04-11
Disputation: Fredagen den 11 april 2014 kl.13.00, Hörsal 2118, Arvid Wallgrens backe, Hus 2, Göteborg
Degree: Doctor of Philosophy (Health Care Sciences)
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: Akupunktur
coping
depression
fenomenologisk hermeneutisk metod
holistisk
integrativ behandling
känsla av sammanhang
livskvalitet
personcentrerad vård
pragmatisk randomiserad kontrollerad studie
primärvård
salutogen dialog
stressrelaterad psykisk ohälsa
ångest
Abstract: Stressrelaterad psykisk ohälsa är vår tids stora utmaning både i Sverige och internationellt. Personer med stressrelaterad psykisk ohälsa utgör en stor patientgrupp inom primärvård, som oftast är den första och enda instansen för dessa personer inom hälso- och sjukvården. Behovet av fördjupad kunskap om tillståndet och möjliga behandlingsinsatser är stort. Metod Det övergripande målet för avhandlingen var att genom intervjuer undersöka vad det innebär att leva med stressrelaterad psykisk ohäl... more
ISBN: 978-91-628-8944-9
URI: http://hdl.handle.net/2077/34845
Appears in Collections:Doctoral Theses from Sahlgrenska Academy
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011