GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Conference papers / Konferensbidrag >

Stöd och samarbete för studenters lärande: UB som pedagogisk partner


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34772

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34772_2.pdf1270KbAdobe PDF
View/Open
Title: Stöd och samarbete för studenters lärande: UB som pedagogisk partner
Authors: Hessman, Eva
Pettersson, Karin
Issue Date: 14-Oct-2013
University: University of Gothenburg
Institution: Gothenburg University Library
Publication type: conference paper, other
Keywords: informationskompetens
samarbete
Abstract: Vi bjuder in till en diskussion om UB:s roll som pedagogiskt stöd för studenterna på GU, både i form av klassrumsundervisning men även i form av olika webbstöd.
Description: Föredragning
Relation: ABSTRACTS HKG 2013 : Högskolepedagogisk konferens i Göteborg
Related work: http://www.pil.gu.se/digitalAssets/1461/1461724_abstracts-hkg2013-ver1.6.pdf
URI: http://hdl.handle.net/2077/34772
Appears in Collections:Conference papers / Konferensbidrag

 

 

© Göteborgs universitet 2011