GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
PIL-rapporter >

Formativ kursutvärdering. Ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34681

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34681_4.pdf708KbAdobe PDF
View/Open
Title: Formativ kursutvärdering. Ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt vid Göteborgs universitet.
Authors: Carlsson, Ninni
Issue Date: 16-Dec-2013
Extent: 76
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.
Organization: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).
Series/Report no.: PIL-rapport
2013:05
Keywords: formativ kursutvärdering
kursvärdering
formativ bedömning
didaktik
högskolepedagogik
Abstract: Denna projektrapport är genomförd vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet. Syftet har varit att undersöka om och hur en verkstad i formativ kursutvärdering kan ingå i PIL:s aktiviteter för universitetslärares kompetensutveckling. Det övergripande målet med det var att inspirera till, och stödja institutionernas arbete med sådana utvärderingar, och därigenom bidra till pedagogisk kvalitetsutveckling vid Göteborgs universitet. Det konkreta och ... more
Related work: http://www.pil.gu.se/rapporter/
URI: http://hdl.handle.net/2077/34681
Appears in Collections:PIL-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011