Show simple item record

dc.contributor.authorFilipsson, Andreas
dc.contributor.authorLilja, Magnus
dc.date.accessioned2013-12-12T15:16:21Z
dc.date.available2013-12-12T15:16:21Z
dc.date.issued2013-12-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34674
dc.description.abstractBakgrund Sveriges ökande befolkning i kombination med minskande resurser till sjukvården leder till allt fler överbeläggningar. Detta inverkar negativt på arbetsmiljö och patientsäkerhet vid vårdinrättningarna. Samtidigt är effektivitets- och kvalitetsarbete lagstadgat för Sveriges vårdinrättningar sedan 2005. Problemdiskussion På Sahlgrenska sjukhuset jobbar man med förbättringsarbete enligt den egenutvecklade FOKUS-modellen. För att kunna veta om imple-menterade förbättringsåtgärder har gett önskat resultat behöver man genomföra utvärderingar och ta fram nyckeltal som mäter effekterna av åtgärderna. Dessa nyckeltal ska samtidigt kunna relateras till Sahl-grenskas balanserade styrkort. I uppsatsen genomför vi en utvärdering av tre förbättringsåtgärder som införts på den ortopediska avdelning-en 230 på Mölndals sjukhus. Syfte Syftet med uppsatsen är att utvärdera effekterna av en organisatorisk förändring på en ortopedisk sjukvårdsavdelning i offentlig sektor, an-passa en befintlig metod för detta samt att ta fram lämpliga nyckeltal för fortsatt mätning. Metod Vi utgår främst från utvärderingsmodeller som utvecklats av Dr. John Övretveit, professor inom förbättrings- och evalueringsforskning. I huvudsak använder vi Före- och eftermodellen samt en modell för att jämföra två objekt. Vi samlar in administrativ data från Sahlgrenskas interna datasystem och genomför en enkätundersökning på avdelning 230 samt för avdelning 231 som vi använder som referensobjekt. Vi genomför även intervjuer med verksamhetschefen, avdelningschefer-na och med administrativ personal. De olika datainsamlingsmetoderna använder vi för att med större säkerhet kunna styrka eventuella resultat. Analys Insamlad registerdata och enkätsvar analyseras för var och en av åtgärderna. Åtgärden stängda vårdplatser ur ett medarbetarperspektiv samt med avseende på ekonomiskt utfall. Åtgärden läkarnas schemaläggning ur ett medarbetarperspektiv och ur ett patientperspektiv. Åtgärden parvård utvärderas både ur ett medarbetar- och patientperspektiv, samt med avseende på ekonomiskt utfall. Slutsats Har införda åtgärder på vårdavdelningarna gett önskad effekt? I så fall i vilken utsträckning?sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesLogistiksv
dc.relation.ispartofseries12/13:19sv
dc.titleUtvärdering av effektiviseringsarbete vid ortopediavdelning 230, Mölndals sjukhussv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record