GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

"Jag tror man mest söker information hos kompisar eller på nätet." Förutsättningar för att nå unga med information om alkohol och droger.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34661

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34661_1.pdf1197KbAdobe PDF
View/Open
Title: "Jag tror man mest söker information hos kompisar eller på nätet." Förutsättningar för att nå unga med information om alkohol och droger.
Authors: Slonawski, Agneta
Issue Date: 12-Dec-2013
Degree: Student essay
Abstract: Denna uppsats undersöker kommunikativa förutsättningar för Mini-Maria i Göteborg att föra ut information om alkohol och droger till unga 13–21 år. Uppsatsen undersöker vidare om unga vet vart de skall vända sig för att få information om alkohol och droger och till vilka plattformar, aktörer och sociala kontaktytor de helst vänder sig för att få alkohol- och droginformation, samt huruvida unga i Göteborg känner till Mini-Maria eller ej. Uppsatsens resultat har för avsikt att ge fingervisningar so... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/34661
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011