GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Tydlighet skapar förståelse. En studie om medarbetarens förståelse av organisationens mål, budskap, värdegrund och varumärkesarbete på en statlig myndighet.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34658

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34658_1.pdf1856KbAdobe PDF
View/Open
Title: Tydlighet skapar förståelse. En studie om medarbetarens förståelse av organisationens mål, budskap, värdegrund och varumärkesarbete på en statlig myndighet.
Authors: Malm, Sunanda
Issue Date: 12-Dec-2013
Degree: Student essay
Keywords: Målförståelse, internkommunikation, värdegrundsarbete, medarbetarperspektiv
Abstract: Varför har många företag och organisationer idag svårt att nå sina mål? Ledningar för organisationer har svårt att föra ut sina budskap och få medarbetarna att följa fattade beslut. Den här studien handlar om hur kommunicering av mål och ledningsbudskap tolkas och förstås av medarbetarna på en svensk myndighet, Arbetsmiljöverket. Studien tar även upp komplexiteten med att skapa ett varumärke på en myndighet. I studien används en till stor del kvantitativ metod, genom en kvantitativ enkät som doc... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/34658
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011