GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Master >

Att förstå och förutse vardagen – brukarinflytande inom Göteborgs Stad Centrum


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34657

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34657_1.pdf550KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att förstå och förutse vardagen – brukarinflytande inom Göteborgs Stad Centrum
Authors: Olsson, Pernilla
Issue Date: 12-Dec-2013
Degree: Student essay
Publication type: H2
Keywords: kommunikation, kommunikationskanal, information, inflytande, brukarinflytande, hemtjänst
Abstract: Denna uppsats utreder informationsbehovet hos brukare inom hemtjänsten i Göteborgs Stad Centrum samt hur stadsdelsförvaltningen Centrums sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, kan förbättra sin hemtjänstverksamhet och öka brukarnas inflytande över denna. Undersökningens material består av intervjuer med tolv stycken brukare inom Centrums hemtjänst. Med hjälp av särskilt Tove Harnetts och Eva Wikströms teorier om brukarinflytande samt teorier om kommunikation och New Public Managements pers... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/34657
Appears in Collections:Master

 

 

© Göteborgs universitet 2011