GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Synen på kommunikation. En kvalitativ innehållsanalys av femton kommunikationspolycier i offentlig förvaltning.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34655

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34655_1.pdf562KbAdobe PDF
View/Open
Title: Synen på kommunikation. En kvalitativ innehållsanalys av femton kommunikationspolycier i offentlig förvaltning.
Authors: Svenner, Karin
Issue Date: 12-Dec-2013
Degree: Student essay
Keywords: kommunikationspolicy, transmissionssyn, meningsskapande, intern- kommunikation, externkommunikation, organisationskommunikation, public relations
Abstract: I en tid när kommunikationens betydelse växer blir det också viktigare vilken syn på kommunikation organisationer har, eftersom det påverkar hur man tänker och agerar i olika situationer. Det har blivit allt vanligare att myndigheter och organisationer i offentlig förvaltning har någon form av skriven policy för sitt kommunikationsarbete. Men trots att alltmer praktiskt kommunikationsarbete i offentliga verksamheter utgår från kommunikationspolicyer verkar det inte finnas så mycket forskning gjo... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/34655
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011