GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Demokratiska värden som varumärke. En studie om "Göteborg 2021".


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34654

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34654_1.pdf1072KbAdobe PDF
View/Open
Title: Demokratiska värden som varumärke. En studie om "Göteborg 2021".
Authors: Arosilta, Malin
Issue Date: 12-Dec-2013
Degree: Student essay
Keywords: Göteborgs stad, Göteborg 2021, City branding, varumärke, strategisk kommunikation, demokratiska värden, medborgardialog, Göteborg & Co., ”Word of mouth”, sociala medier
Abstract: Alltfler kommuner har börjat tänka och arbeta som om det vore en produkt med konkurrens. Detta innebär att många städer idag också vill marknadsföra sig. Det kräver att staden blir ett varumärke. Att lyckas med utmaningen att kombinera varumärkesarbete med demokratiska värden är en problematisk uppgift som städer ställs inför när de vill göra staden till ett varumärke. Den här uppsatsen har som syfte att undersöka hur demokratiska värden tillvaratas i varumärkesarbetet med det så kallade ”Götebo... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/34654
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011