Show simple item record

dc.contributor.authorKuprés, Robert
dc.date.accessioned2013-12-04T12:32:36Z
dc.date.available2013-12-04T12:32:36Z
dc.date.issued2013-12-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34582
dc.description.abstractBakgrund: Är den att en problemdiskussion har förts om själva beskattningen för vissa delägare som investerare i riskkapitalfonder det vill säga den om en carried interest. Skatteverket har specialgranskat sedan år 2007 de riskkapitalfonder som har någon anknytning till Sverige. Skatteverket har inriktat sig för sin granskning på hur den specifika del av själva vinstdelningen som uppstår vid avyttring av ett portföljbolag skall beskattas, t.ex. Nordic Capital. Det vill säga till vilket inkomstslag skall man klassificera carried interest i. Avvägningen kommer att ske för carried interest mellan inkomstslagen inkomst av tjänst eller en inkomst av kapital. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utvärdera huruvida redovisningsstandarden IAS 18 påverkas av den gällande skatterätten. Samt att lyfta fram frågeställningar och eller omständigheter kring redovisningen som skulle kunna underminera själva redovisningsstandardens syfte. Avgränsningar: Denna magisteruppsats avgränsar sig till att utgå från ett företagsekonomiskt perspektiv. Detta innebär att fokus kommer att ligger på externredovisningens intresse och höga krav för hanteringen av olika affärshändelser. Vikten för de gällande redovisningsprinciperna som gälland standard är det primära målet. Men i ett pedagogiskt syfte kan denna avgränsning pragmatiskt vidgas efter behov. Metod: För denna magisteruppsats används den juridiska metoden. Resultat och slutsatser: Är att redovisningsstandarden IAS 18 undermineras av carried interest. Jämte detta att det finns en inbyggd riskmekanism mellan beskattningsrätten och statens fiskala intresse om inte IAS 18 skulle efterlevs. Samt att det kan uppstå ett incitament för skatteflykt hos riskkapitalbolag rörande skattelagstiftningen. Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är vad som skulle behövas för att göra intäktsredovisningen stabilare så att man skulle kunna reducera företagens justeringar för sina finansiella rapporter. Jag menar att det är inte bara företagsskandalen Prosolvia som detta har varit högst aktuellt för utan även så att detta har visat sig vara nödvändigt för riskkapitalbolagen Nordic Capital och IK Invest.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExternredovisningsv
dc.relation.ispartofseries12-13-115Msv
dc.subjectProsolvia, Nordic Capital, IK Invest, IAS 18, skatteflykt, generalklausul,sv
dc.titleRiskkapitalbolag-Carried interest Är beskattningen en obstruktion för standarden IAS 18?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record