GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Biskopens i Skara; d. Jesper Swedbergs Rettmätiga heders förswar, emot ... Vrban Hiernes obetenckta skrifft emot thesz Schibboleth, angående swenska språkets retta skrifart, vpsatt och framgifwit åhr 1719. then 13. maji. Senare dehl. Skara, tryckt af Herman A. Müller. Gymn. boktr.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34530

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34530_1.pdf36949KbAdobe PDF
View/Open
Title: Biskopens i Skara; d. Jesper Swedbergs Rettmätiga heders förswar, emot ... Vrban Hiernes obetenckta skrifft emot thesz Schibboleth, angående swenska språkets retta skrifart, vpsatt och framgifwit åhr 1719. then 13. maji. Senare dehl. Skara, tryckt af Herman A. Müller. Gymn. boktr.
Authors: Swedberg, Jesper,
Issue Date: 1719
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/34530
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011