GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Sweriges rijkes siö-lagh: som aff then stoormechtigste, högborne förste och herre, herr Carl then elffte, Sweriges, Giöthes och Wändes Konung och arff-förste, stoor-förste til Finland, Hertigh vthi Skåne, Estland, Lijfland, Carelen, Brehmen, Verden, Stettin-Pommern, Cassuben och Wänden, Förste til Rügen, herre öfwer Ingermanland och Wiszmar; Så ock pfaltz-grefwe widh Rhein i Beyeren, til Gülich, Clewe och Bergen hertigh, &c. stadgat wardt åhr effter Christi börd ett tusende sex hundrade sextijonde och siunde.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34526

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34526_1.pdf22605KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sweriges rijkes siö-lagh: som aff then stoormechtigste, högborne förste och herre, herr Carl then elffte, Sweriges, Giöthes och Wändes Konung och arff-förste, stoor-förste til Finland, Hertigh vthi Skåne, Estland, Lijfland, Carelen, Brehmen, Verden, Stettin-Pommern, Cassuben och Wänden, Förste til Rügen, herre öfwer Ingermanland och Wiszmar; Så ock pfaltz-grefwe widh Rhein i Beyeren, til Gülich, Clewe och Bergen hertigh, &c. stadgat wardt åhr effter Christi börd ett tusende sex hundrade sextijonde och siunde.
Issue Date: 1668
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/34526
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011