GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Een berättelse, och eenfallight judicium, om then cometen som nw j thetta åår M DC VII. j septembri och octobri månader, j 34. daghar widh pasz syntes, och ännw til är: Ther aff man förnimma kan, hwadh cometer äre til theres substantz och warelser: huru monge slags the äre: hwar aff the förorsakas och vptändas: och hwadh the betydha och werka: allom fromom och gudfruchtigom til vnderwijsning och bootförmaning. Vthsatt aff Sigfrido Arono Forsio.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34525

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34525_1.pdf8809KbAdobe PDF
View/Open
Title: Een berättelse, och eenfallight judicium, om then cometen som nw j thetta åår M DC VII. j septembri och octobri månader, j 34. daghar widh pasz syntes, och ännw til är: Ther aff man förnimma kan, hwadh cometer äre til theres substantz och warelser: huru monge slags the äre: hwar aff the förorsakas och vptändas: och hwadh the betydha och werka: allom fromom och gudfruchtigom til vnderwijsning och bootförmaning. Vthsatt aff Sigfrido Arono Forsio.
Authors: Forsius, Sigfrid Aron,
Issue Date: 1607
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/34525
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011