Show simple item record

dc.contributor.authorStenson, Susanna
dc.contributor.authorNet, Deidre
dc.date.accessioned2013-11-12T10:12:12Z
dc.date.available2013-11-12T10:12:12Z
dc.date.issued2013-11-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34385
dc.description.abstractSyftet med studien är att studera outplacementprocessen hos en verksamhet i Göteborg. Avsikten är att se hur outplacementprocessen går till och hur denna påverkar deltagarnas chanser till ny sysselsättning. Den teoretiska referensramen vi har använt oss av berör olika aspekter kring begreppet anställningsbarhet och har delats in efter uppsatsens olika teman; coaching, nätverk, personlig marknadsföring och externa och praktiska faktorer. Då vår studie rör individer i en outplacementprocess har vi valt att använda oss av anställningsbarhetsteorier på individnivå. Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med en abduktiv ansats och det empiriska resultatet baseras på semistrukturerade intervjuer med det aktuella företagets fyra outplacementkonsulter, tre av deras deltagare och en beställare. Studiens resultat visar att outplacementprocessen innehåller flera olika verktyg för att stötta och hjälpa deltagarna i riktning mot ny sysselsättning. De övergripande områden vi har identifierat som viktiga för processen är coaching, nätverkande, personlig marknadsföring och anpassning efter externa och praktiska faktorer. Det underlag som har framkommit i vårt empiriska material i kombination med vår teoretiska referensram visar tydligt på att outplacementprocessen har positiva effekter för deltagarnas möjligheter till ny sysselsättning.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectoutplacementsv
dc.subjectanställningsbarhetsv
dc.subjectcoachingsv
dc.subjectnätverksv
dc.subjectpersonlig marknadsföringsv
dc.title”Mellan jobb” - en kvalitativ fallstudie av Outplacementsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record