Show simple item record

dc.contributor.authorRudbeck, Olof,sv
dc.date.accessioned2013-10-02T03:30:57Z
dc.date.available2013-10-02T03:30:57Z
dc.date.issued1689sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34098
dc.language.isoswesv
dc.titleOlf Rudbecks Atlands eller Manheims andra deel uti hwilken innehålles solens, månans och jordennes dyrkan, sampt huruledes den aldraförst är begynt längst uppe uthi Swerige hoos kimmi-boerne, och sedan uthspridd worden till störste delen af heela werlden; hwilket alt så wäl af the fremmandes, som wåre egnes historier, i synnerheet af de gamble och underliga gåtor, de der här till dagz aldrig warit af någon rätt förklarade, bewijsadt warder. Och deszutan att effter solennes och månans lopp, åretz rätteste omgång här aldraförst achtad och uthräknad är, tillijka med monge andre märkelige ting, som alt här till legat fördolde. Olavi Rudbeckii Atlanticæ sive Manheimii pars secunda in quá solis, lunæ, ac terræ cultus describitur, omnisque adeo superstitionis hujusce origo parti sveoniæ septentrionali, terræ puta cimmeriorum vindicatur, ex quâ deinceps in orbem reliqvum divulgata est: idque scriptorum non tantum domesticorum, sed etiam externorum, màxime vero veterum atque doctissimarum fabularum fide, qnarum explicatio genuina nusquam ante hanc nostram in lucem prodiit. Accedunt demonstrationes certissimæ, quæ septentrionales nostros, in maxime geminum solis ac lunæ motum, indeque pendentem accuratissimum temporum rationem, multo & prius & felicius, quam gentem aliam ullam olim penetrasse, ac etiam alia multa ad hanc usque diem incognita declarant.sv
dc.type.svepbooksv
dc.identifier.librisid2519449sv
dc.type.marcamsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record