GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
CFK Centre for Consumer Science / Centrum för konsumtionsvetenskap >
Konsumtionsrapporten >

Konsumtionsrapporten 2013


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34085

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34085_1.pdf2009KbAdobe PDF
View/Open
Title: Konsumtionsrapporten 2013
Editors: Roos, John Magnus
Issue Date: 2013
Extent: 55
Publication type: report
Publisher: Centrum för konsumtionsvetenskap
Keywords: privat konsumtion
Abstract: I Konsumtionsrapporten 2013 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2012. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som baseras på offentlig statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och hur nöjda svenska konsumenter är med sina liv baserat på statistik från SOM-institutet. Den andra delen belyser några konsumtionsområden av särskilt intresse. I slutet presenteras detaljerad statistik i bilagor.
URI: http://hdl.handle.net/2077/34085
Appears in Collections:Konsumtionsrapporten

 

 

© Göteborgs universitet 2011