GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (2012-) >
Working Papers - Department of Sociology and Work Science >

Deltagardemokratiska och systemiska metoder för komplexa samhällsfrågor och samhällsentreprenörskap. Ett komparativt perspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34039

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34039_1.pdf1483KbAdobe PDF
View/Open
Title: Deltagardemokratiska och systemiska metoder för komplexa samhällsfrågor och samhällsentreprenörskap. Ett komparativt perspektiv
Authors: Turunen, Päivi
Issue Date: 2013
Keywords: deliberation
governance
samhällsentreprenörskap
socialt arbete
samhällsarbete
interaktiv forskning och kunskap
deltagarorienterad metodutveckling i form av Arbetsboksmetod
framtidsverkstad
GruppExpo
Open Space
OPERA
Strategic Choice Approach
World Café
Work-Out
Transformativ medling och the Integral Process for Complex Issues (TIP)
Abstract: The study: ”Deltagardemokratiska och systemiska metoder för komplexa samhällsfrågor och samhällsentreprenörskap. Ettkomparativtperspektiv” (Participatory and systemic methods for complex societal issues and societal entrepreneurship. A comparative perspective) by Päivi Turunen, is a substudy in a research project entitled ”From concerned citizen to effective societal entrepreneurs - Cognitive transformations and the role of scaffolding”, carried out at the Department of Sociology and Work, G... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/34039
Appears in Collections:Working Papers - Department of Sociology and Work Science

 

 

© Göteborgs universitet 2011