GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Gothenburg Research Institute >
Research Report >

800 ord till Rolf Solli


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/33966

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_33966_1.pdf1011KbAdobe PDF
View/Open
Title: 800 ord till Rolf Solli
Editors: Cregård, Anna
Eriksson-Zetterquist, Ulla
Issue Date: May-2013
Extent: 61
Publication type: report
Publisher: Gothenburg Research Institute
Series/Report no.: GRI-rapport
2013:1
Abstract: I samband med Rolf Sollis 60-årsdag har vi bjudit in våra kollegor till att delta i en mindre festskrift till vår vän och kollega. Rolf har som vi alla vet många strängar på sin lyra: undervisning, forskning, prefektskap, föreståndarskap med mera. Han är även verksam inom en rad olika organisationer: Förvaltningshögskolan, KFI, GRI, Högskolan i Borås för att nämna några. I denna skrift blandas därför personliga och forskningsmässiga texter och bilder. För att få någon riktning på texten har vi... more
ISSN: 1400-4801
URI: http://hdl.handle.net/2077/33966
Appears in Collections:Research Report

 

 

© Göteborgs universitet 2011