GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Kniven i lådan. En undersökning av konstruktionen inte [best. artikel] [adjektiv superlativ] [substantiv best. form] i [substantiv best. form]


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/33912

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_33912_1.pdf343KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kniven i lådan. En undersökning av konstruktionen inte [best. artikel] [adjektiv superlativ] [substantiv best. form] i [substantiv best. form]
Authors: Ehrlemark, Anna
Issue Date: 13-Sep-2013
Degree: Student essay
Series/Report no.: b-uppsats
Keywords: konstruktikon
konstruktionsgrammati
lexikaliserade fraser
idiom 2
Abstract: I min uppsats har jag undersökt konstruktionen inte [best. artikel] [adjektiv superlativ] [substantiv best. form] i [substantiv best. form], eller inte den vassaste kniven i lådan som konstruktionens mest etablerade representant. Undersökningen har genomförts inom ramarna för det pågående arbetet med att konstruera ett så kallat konstruktikon vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs Universitet. Syftet med uppsatsen är att karaktärisera konstruktionen och formulera en konstrukti... more
Description: Specialarbete 7,5 hp Svenska spraket, Fortsättningskurs SV1203 VT 2013 Handledare: Filippa Lindahl
URI: http://hdl.handle.net/2077/33912
Appears in Collections:B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011