Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Elisabeth
dc.contributor.authorRosén, Helena
dc.date.accessioned2007-04-26T13:20:22Z
dc.date.available2007-04-26T13:20:22Z
dc.date.issued2007-04-26T13:20:22Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3382
dc.description.abstractTinnitus och Menieres sjukdom är båda dolda handikapp, som påverkar hörseln. Tinnitus är ett vanligt symtom, inte bara i Sverige utan även internationellt. Tinnitus definieras som en upplevelse av ljud i frånvaro av yttre stimulering. Menieres sjukdom är ett kroniskt tillstånd som drabbar innerörat och ger symtom i form av anfall med yrsel, hörselnedsättning, tinnitus samt lock för örat. Syftet med detta arbete var att beskriva hur tinnitus och Menieres sjukdom kan påverka patienten i det dagliga livet, samt hur sjuksköterskan kan agera för att dessa patienter ska känna trygghet trots sina symtom. Trygghet är en känsla som alla människor är i behov av och vid kronisk sjukdom kan det vara viktigt att känna trygghet i sin sjukdom. Inom omvårdnad är trygghet ett centralt begrepp och därför är det av stor vikt att förstå vad begreppet trygghet innebär. Känslan av trygghet är något som byggs upp av livets erfarenheter och möten med människor, man känner igen den speciella känslan man får i kroppen. Att känna trygghet är betydelsefullt för patienten i mötet med sjuksköterskan för att bekräftelse, förståelse, värdighet och integritet skall kunna förverkligas. Resultatet baserades på 17 vetenskapliga artiklar samt en avhandling och är sammanställt utifrån patient och sjuksköterskeperspektiv. Det dagliga livet påverkades fysiskt, psykiskt samt socialt vilket för många av dessa patienter resulterade i social isolering, koncentrationssvårigheter, trötthet, sömnproblem samt depression. Information, undervisning, stöd och bekräftelse var faktorer som hade stor betydelse i mötet mellan sjuksköterskan och dessa patienter för de ska känna trygghet trots sina symtom. Det behövs mer forskning inom området för att bemöta dessa personer på ett professionellt sätt.eng
dc.language.isosweeng
dc.titleAtt leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiveng
dc.title.alternativeLiving with tinnitus and Menieres disease - a patient and nurse perspectiveeng
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsaswe
dc.type.degreeC-uppsatsswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record