Show simple item record

dc.contributor.authorSivertsson, Lovisasv
dc.contributor.authorHaasnoot, Josefinesv
dc.date.accessioned2013-08-28T08:38:37Z
dc.date.available2013-08-28T08:38:37Z
dc.date.issued2013sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/33805
dc.description.abstractSyfte och huvudfråga Vi vill med detta arbete undersöka hur man i förskolan och särskolan ser på begreppet ”en skola för alla”. Vi vill även se hur man i de olika verksamheterna ser på arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd med hänsyn till begrepp som integrering, inkludering och segregering samt ”en skola för alla”. Metod och material Vi valde i arbetet att intervjua personer som på olika sätt är verksamma inom förskola och särskola. Vi har intervjuat en barnskötare, några lärare i särskolan och en rektor. Detta för att få en bredare bild av hur man ser på ämnet inom de olika verksamheterna. Resultat Vi har genom resultatet fått en inblick i de olika åsikter och tankar som finns kring de olika ämnena. En av de viktigaste aspekterna som har uppkommit är att alla vi har intervjuat har en tanke om att man inom all utbildningsverksamhet måste arbeta utifrån ett individperspektiv och utgå ifrån alla individers olikheter. Betydelse för läraryrket När man talar om specialpedagogik och barn och elever i behov av särskilt stöd tror vi att det finns mycket att tänka på för de som arbetar inom de olika skolformerna. Vi anser att alla som ska arbeta i förskolan, skolan och särskolan bör få en bredare kunskap om barn i behov av särskilt stöd för att kunna möta och arbeta med alla barn ur ett individperspektiv. Detta för att kunna se olikheter som något positivt och utvecklande.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjecten förskola och skola för allasv
dc.subjectintegreringsv
dc.subjectinklusv
dc.titleEn skola för alla – en studie av hur personal inom förskola och särskola ser på begreppetsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record