Show simple item record

dc.contributor.authorWikensten, Jennysv
dc.contributor.authorStåhlman, Sarahsv
dc.date.accessioned2013-08-28T08:38:36Z
dc.date.available2013-08-28T08:38:36Z
dc.date.issued2013sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/33783
dc.description.abstractSammanfattning Vi ville med denna studie undersöka hur några lärare på lågstadiet undervisar i de naturorienterande ämnena (biologi, fysik och kemi) för att deras elever ska kunna nå kunskapskraven som numera finns i slutet av årskurs tre. Vi ville också titta närmare på vad lärarna gör för att skapa intresse för NO hos eleverna samt hur de tar reda på vad eleverna kan och har lärt sig i NO. För att kunna besvara våra forskningsfrågor använde vi oss av samtalsintervjuundersökning som metod. Vi intervjuade fyra lärare som är verksamma på olika skolor. Gemensamt för dessa lärare är att de brinner för NO- ämnet och att de har erfarenhet av att undervisa i NO i årskurs ett till tre. Utifrån våra intervjuer kom vi fram till att lärarna upplever att elevernas inställning till och intresse för NO har stor betydelse för vilka kunskaper de tillägnar sig. Vi kom också fram till att lärarens roll är viktig för vilken attityd eleverna har till NO-ämnet. Tidigare forskning visar att NO-undervisning med fördel ska vara varierad både vad gäller innehåll och arbetssätt. Lärarna som vi intervjuade poängterade att de områden som berörs i NO- undervisningen bör ligga nära elevernas vardag. Lärarna i vår studie uttryckte att det är bra om NO-undervisning karaktäriseras av att den är praktisk, upplevelsebaserad och konkret. Tidigare forskning visar att formativ bedömning är att föredra. Formativ bedömning uppgav lärarna i vår studie att de använde sig mest av. Bedömning visade sig vara en svår uppgift för de NO-lärare som vi intervjuade. Vår slutsats är att det är viktigt att det finns inspirerande och duktiga lärare på lågstadiet då elevernas attityd till ämnet till stor del formas då. Genom att ta del av vår studie kan man få en bild av hur NO-undervisning kan bedrivas och hur bedömning i NO kan gå till.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectNaturvetenskapsv
dc.subjectNO-undervisningsv
dc.subjectLgr11sv
dc.subjectintressesv
dc.titleAktivt deltagande och intresse gynnar inlärning – fyra lärare om sin NO-undervisning på lågstadietsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record