GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Licentiate theses / Licentiatuppsatser >

Trädgårdsmästarens förökningsmetoder – schema och katalog över förökningsdelar vid vegetativ förökning av fleråriga örtartade växter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/33735

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_33735_2.pdflicentiate thesis7966KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_33735_4.pdfErrata155KbAdobe PDF
View/Open
Title: Trädgårdsmästarens förökningsmetoder – schema och katalog över förökningsdelar vid vegetativ förökning av fleråriga örtartade växter
Authors: Westerlund, Tina
Issue Date: 2013
Extent: 139 s.
Publication type: licentiate thesis
Organization: Göteborgs universitet ; Institutionen för kulturvård
Keywords: Vegetative plant propagation
Herbaceous perennials
Nursery practice
Traditional propagation methods
Cuttings
Plant parts
Growth habit
Classification
Scheme
ISSN: 1101-3303
URI: http://hdl.handle.net/2077/33735
Appears in Collections:Licentiate theses / Licentiatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011