GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Linguistics / Institutionen för lingvistik (-2008) >
Gothenburg Monographs in Linguistics >

Att fortsätta och att återgå. Studier i koherensskapande praktiker i vardagliga flerpersonssamtal


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/33590

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_33590_1.pdfBok18444KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att fortsätta och att återgå. Studier i koherensskapande praktiker i vardagliga flerpersonssamtal
Authors: Ottesjö, Cajsa
Issue Date: 2006
Extent: 288 s.
Publication type: book
Organization: Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet
Keywords: Continuation
resumption
discourse markers
interruptions
multiparty conversation
interactional linguistics
conversation analysis
communicative projects
coherence
family interaction
ISBN: 91-975752-2-4
Description: Denna volym är en reviderad upplaga av avhandlingen som försvarades offentligt den 3 december 2005 för filosofie doktorsexamen i allmän språkvetenskap vid Göteborgs universitet.
URI: http://hdl.handle.net/2077/33590
Appears in Collections:Gothenburg Monographs in Linguistics

 

 

© Göteborgs universitet 2011