GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Hur kan skrivande med digitala resurser bidra till elevers andraspråksinlärning?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/33519

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_33519_1.pdf681KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hur kan skrivande med digitala resurser bidra till elevers andraspråksinlärning?
Authors: Ingelman, Gertrud
Issue Date: 30-Jul-2013
Degree: Student essay
Keywords: Svenska som andraspråk
andraspråksinlärning
skrivande med IKT
Abstract: Stora resurser satsas på digitala resurser i skolan och svenska elever har hög tillgång till internet och digitala medier. De används mest i ämnet svenska och främst till informationssökning och skrivande (Skolverket, 2013). Syftet med denna studie var att undersöka vad forskning kring språkinlärning för fram som centrala faktorer för att skrivande med digitala resurser ska gynna elevers inlärning av andraspråk. Enligt Chapelle(1998) kan forskning kring digital språkinlärningsteori användas även... more
Description: Specialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk, SSA136, fördjupningskurs Vt 2013 Handledare: Kaarlo Voionmaa Examinator: Qarin Franker
URI: http://hdl.handle.net/2077/33519
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011