GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Citeringens praktiker – Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik


Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.handle.net/2077/33516

Bifogade filer i denna post:

Fil Beskrivning StorlekFormat
gupea_2077_33516_1.pdfAvhandlingstext inkl abstract16962KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_33516_2.pdfOmslag214KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_33516_3.pdfSpikblad138KbAdobe PDF
Visa/Öppna
Titel: Citeringens praktiker – Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik
Författare: Nelhans, Gustaf
E-post: gustaf.nelhans@theorysc.gu.se
Utgivningsdatum: 5-sep-2013
Universitet: Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Arts
Institution: Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science ; Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Datum för disputation: 2013-09-27
Disputation: Fredagen den 27 september 2013, kl. 13.00 i Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg.
Examinationsnivå: Doctor of Philosophy
Publikationstyp: Doctoral thesis
Nyckelord: performativity
citation practices
citation mangle
citation culture
citation networks
HistCite
citation map
historiograph
ontology
controversy
Science and Technology Studies
STS
Theory of science
performativitet
citeringskultur
citeringsmangel
citeringspraktiker
citeringsnätverk
citeringstypologi
vetenskapsteori
Sammanfattning: The thesis investigates the scientific citation and its various functions in the scientific community and develops it as a tool for research in theory of science, scientometrics and science studies. Through empirical and theoretical studies that utilize both quali-tative and quantitative methods the citation’s history, method, as well as its use in research policy is examined. Through a historical study the thesis shows three stages of development as re-quired for the construction of the citat... mer
ISBN: 978-91-628-8767-4
978-91-628-8768-1
URI: http://hdl.handle.net/2077/33516
Samling:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011